Podmínky nákupu

PODMÍNKY NÁKUPU (naposledy aktualizováno v červnu 2021)

Tyto podmínky nákupu (dále jen „podmínky nákupu“) upravují vaše nákupy produktů a služeb dostupných prostřednictvím everfitwells.com (dále jen „webové stránky společnosti“ nebo „stránky“). Stránky společnosti provozuje everfitwells.com. (společnost"). Vaše používání webových stránek společnosti a těchto podmínek se také řídí podmínkami použití a oznámením o ochraně osobních údajů, které jsou zde zahrnuty formou odkazu.

PŘED ZAKOUPENÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY NÁKUPU, SPOLU S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍMI ZÁSADY NEBO SMLOUVY UVEDENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NÁKUPU NÁKUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEČNOSTI SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI NÁKUPU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ARBITRAČNÍ DOHODY A VZDÁNÍ SE TŘÍDY AKCE POPSANÉ V SEKCI ŘEŠENÍ SPORŮ.

VŠEOBECNÉ
Tyto nákupní podmínky jste provedli a doručili vy a představují platnou a závaznou smlouvu mezi vámi a společností, která je vůči vám vymahatelná v souladu s jejich podmínkami. Prohlašujete, že je vám (1) alespoň 18 let, (2) plnoletost pro uzavření závazné smlouvy a (3) nejste osobou, které je zakázáno přijímat služby podle jakýchkoli platných zákonů, pravidel nebo nařízení.

Musíte nakupovat a používat produkty a služby dostupné prostřednictvím webových stránek společnosti v přísném souladu s těmito podmínkami nákupu a všemi platnými zákony, pravidly a předpisy (souhrnně „zákony“). Jste odpovědní za to, že budete dodržovat všechny platné zákony týkající se vašeho nákupu, včetně všech platných zákonů v jurisdikci, do které jsou produkty zasílány. Všechny hovory, e-maily a další komunikace mezi vámi a Společností mohou být nahrávány.

OZNÁMENÍ O SOUKROMÍ
Kopie oznámení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na shromažďování, používání, zveřejňování a další zpracování osobních údajů Společností, se nachází na adrese everfitwells.com. Souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a jiným zpracováním jakýchkoli osobních údajů, které o vás můžeme získat (buď prostřednictvím webových stránek společnosti, e-mailem, telefonem nebo jakýmkoli jiným způsobem), v souladu s podmínkami oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost může své Oznámení o ochraně osobních údajů čas od času dle vlastního uvážení aktualizovat. Jakékoli změny našeho Oznámení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na adrese everfitwells.com. Vaše další používání stránek po jakýchkoli změnách v Oznámení o ochraně osobních údajů znamená, že tyto změny přijímáte.

NÁKUPY
zpracování objednávky

Společnost se může na základě vlastního uvážení rozhodnout, že vaši objednávku za určitých okolností nezpracuje nebo zruší. K tomu může dojít například tehdy, když produkt nebo služba, kterou si přejete koupit, není na skladě nebo byla nesprávně stanovena, máme podezření, že požadavek je podvodný, nebo za jiných okolností, které společnost na základě vlastního uvážení považuje za vhodné. Společnost si rovněž vyhrazuje právo dle vlastního uvážení podniknout kroky k ověření vaší identity za účelem zpracování vaší objednávky. Společnost vám buď nebude účtovat, nebo vám vrátí poplatky za objednávky, které nezpracujeme nebo nezrušíme. Bez omezení výše uvedeného si Společnost vyhrazuje právo: (i) odvolat jakoukoli uvedenou nabídku; (ii) opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí; a (iii) provádět změny cen, obsahu, propagačních nabídek, popisů produktů nebo specifikací nebo jiných informací, aniž byste byli povinni vydávat jakékoli oznámení o takových změnách (včetně případů poté, co byla objednávka odeslána, potvrzena, odeslána nebo přijata, s výjimkou případů, kdy je to zakázáno). podle zákona).

Popis produktů a služeb

Společnost se snaží poskytovat přesné popisy produktů a služeb na webových stránkách společnosti. Společnost však nezaručuje, že popisy jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné. Pokud produkt nebo služba nabízená na stránkách společnosti neodpovídá popisu, vaším jediným opravným prostředkem je vrácení položky, jak je uvedeno v těchto nákupních podmínkách.

Stránky společnosti mohou nabízet funkci rychlého zobrazení pro různé produkty. Tato funkce umožňuje zobrazit informace o ceně produktu a přidat produkt do košíku bez otevření stránky produktu. Funkce rychlého zobrazení a tato funkce „přidat do košíku“ jsou nabízeny pouze pro vaše pohodlí. Stránka produktu je místo, kde najdete podrobnější informace o produktu, jeho zdroji, vlastnostech a ceně.

Informace o cenách

Společnost se snaží poskytovat přesné informace o cenách produktů a služeb dostupných na webových stránkách společnosti. Nemůžeme se však pojistit proti cenovým chybám. Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení nezpracovat nebo zrušit jakékoli objednávky zadané na produkt nebo službu, jejichž cena byla na stránce chybně uvedena v důsledku chyby. Pokud k tomu dojde, společnost vás bude informovat e-mailem. Kromě toho si Společnost vyhrazuje právo dle vlastního uvážení opravit jakoukoli chybu v uvedené plné maloobchodní ceně.

Dostupnost produktů a služeb

Stránky společnosti mohou obsahovat informace týkající se dostupnosti zboží. Tyto informace lze použít k odhadu pravděpodobnosti, že zboží bude odesláno ihned po zadání objednávky. Odhadované datum doručení položky na vaši cílovou adresu bude přibližně 30 dní nebo méně po vaší úspěšné platbě, může se změnit na základě nedostatku položky, špatného počasí, doby přepravy vašeho přepravce, cílové adresy atd. Bohužel Společnost nemůže zaručit, že položka uvedená jako „skladem“ bude skutečně odeslána okamžitě, protože zásoby se mohou ze dne na den výrazně změnit. Ve vzácných případech může být nabídka produktu nebo služby skladem, když zákazník zadá objednávku, a vyprodána v době, kdy se společnost pokusí objednávku zpracovat. Pokud k tomu dojde, společnost vás bude informovat e-mailem. Nabídky služeb, které nejsou běžně skladem, již nejsou k dispozici. Pokud společnost zjistí, že produkt nebo služba, kterou chcete zakoupit, již není k dispozici, bude položka z vaší objednávky zrušena. Společnost vás upozorní e-mailem a odstraní položku ze stránek společnosti.

Konkrétní další vyloučení odpovědnosti a povinnosti

Kromě obecných zřeknutí se odpovědnosti v Podmínkách použití pro produkty a služby zakoupené prostřednictvím Stránek, produkty a služby zakoupené na Stránkách: (a) nemusí zahrnovat žádné záruky výrobce, a to ani v případě, že určitý výrobek nebo služba je dostupná jinde s jedním ; (b) nesmí zahrnovat žádné služby nebo možnosti podpory; (c) nemusí mít produktové manuály, pokyny nebo bezpečnostní varování ve vašem rodném jazyce nebo v některých jazycích cílové země; (d) nemusí být navrženy v souladu s normami, specifikacemi a požadavky na označování vaší jurisdikce; a (e) nemusí odpovídat napětí a jiným elektrickým normám vaší jurisdikce (které mohou vyžadovat použití adaptéru nebo převodníku). Je vaší odpovědností, a tímto souhlasíte, prozkoumat produkt, abyste se ujistili, že splňuje vaše potřeby a že jej lze zákonně dovézt do vaší jurisdikce.
Daně
Jste odpovědní za veškeré daně, cla a poplatky vybírané jurisdikcí, do které jsou produkty zasílány, včetně, nikoli však výhradně, jakékoli daně z prodeje nebo použití, daní z přidané hodnoty nebo tarifů.